1 Ogólne

1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z gry Duel Online.

2. Każdy gracz, który chce wziąć udział w rozgrywce musi zaakceptować regulamin.

3. Zakładając konto gracz wyraża zgodę na przechowywanie jego danych (nick, login, e-mail, IP).

4. Konto, postać, przedmioty w grze, statystyki itp. są przedmiotami wirtualnymi i jedynymi właścicielami są zarządzający grą.

5. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikłe z jej używania, zarówno w grze jak i w świecie rzeczywistym. Nie zwracamy i nie ponosimy odpowiedzialności za stratę kont, przedmiotów, statystyk, ani żadnych rzeczy (także realnych np. płatności sms) z powodu błędów w działaniu gry lub jej niedostępności.

6. Nie ponosimy odpowiedzialności za działalność graczy w grze i poza nią.

7. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania kont, banowania i blokowania IP bez podania powodu. Zastrzegamy sobie równiez prawo do przywracania kont, odblokowania dostępu użytkowników i IP bez podania powodu.

8. Zastrzegamy sobie prawo do zmian mechaniki, statystyk, parametrów itp. gry.

9. Płatne usługi gry to reset skilli, zmiana nazwy bohatera, wyjscie z gildii (w ciagu pierwszych 7 dni, po 7 dniach jest darmowe), zmiana gildii bez utraty honoru, powiększenie plecaka +10 miejsc, powiększenie banku +20 miejscu, zmiana avatara, zmiana 1 pkt statystyk, bonus expa, bonus platyny. Wykupienie którejś z nich jest dodatkowe i nie jest konieczne to brania udziału w rozgrywce i korzystania z innych elementów gry. Wszystkie inne funkcje gry sa i pozostana darmowe.

10. Gracz może skontaktować się z administracją gry, wysyłając prywatną wiadomość na forum, email na adres pmaz133@gmail.com (Asav) lub keygen96@interia.pl (Seyin).

11. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w regulamine.

2. Wymagania techniczne gry

1. Do uruchomienia gry wymagane jest połączenie internetowe oraz przeglądarka internetowa obsługująca javascript.

3. Gracze, postacie

1. Wszelkie kary za niedozwolone w grze praktyki nakładane są przez administratora/moderatora na podstawie Księgi Kar. Księga Kar zawiera listę czynów karalnych w grze wraz ze szczegółami na temat przewininień uznawanych za karalne, warunki jakie musi spełnić nakładający bana, żeby był on ważny oraz informacje na temat długości kar za dane przewinienia. Księga Kar znajduję się na forum i każdy gracz powinien zapoznać się z jej zaleceniami.

2. Praktyki niedozwolone w grze i karane na podstawie Księgi Kar (podpunkt 3.1):
a)Przeklinanie lub obrażanie graczy na czacie gry. Gracze tworzący postacie stworzone celowo do przeklinania,
obrażania graczy mogą otrzymać bana IP.
b)Nagminne żebranie lub celowe wysyłanie dużej liczby wiadomości na czacie gry, które w znaczący sposób utrudnia graczom komunikacje i/lub są dla nich uciążliwe.
c)Granie dwiema lub kilkoma postaciami jednocześnie
d)Utrudnianie przebiegu walk podczas flagi m.in. poprzez blokowanie przejścia graczom biorącym udział w walce o flagę (godzina 20-22, gdy nie została ona jeszcze zdobyta w danym dniu) oraz donosicielstwo przez gracza bez gildii.
e)Zabijanie walczących graczy w trakcie turniejów lub walki pvp na uz przez gracza, który nie bierze udziału w walce oraz utrudnianie przebiegu innych eventów w grze.
f)Nabijanie doświadczenia, sp, punktów honoru poprzez zabijanie tak zwanej postaci "kukły", która jest celowo wystawiana innej postaci do zabicia.
e)Wykorzystywanie programów trzecich do zdobywania umiejętności (łowienie, zielarstwo, kopanie, alchemia) i expienia. Stosowanie tego typu programów do zdobywania korzyści w grze może skutkować nawet permanentnym banem postaci.

3. Gracz ma obowiązek zgłosić administracji (podpunkt 1.10) każdy znany mu błąd i niedoskonałośc w grze lub systemie płatności. Jeśli gracz nie zgłosi błędu/niedoskonałości moderatorom lub administracji, dostaje bana na czas określony w zależności od rangi błędu i tego jakie korzyści mu przyniósł.

4. Handel postaciami, przedmiotami poza grą (bez użycia funkcji "handluj z", targu) jest dozwolony. Jednak gracze przeprowadzają takie transakcje na własną odpowiedzialność i nie ma żadnej gwarancji na to, że zostanie ona przeprowadzona pomyślnie. Jedynie poprzez handel za pomocą funkcji "handluj z" i targu w grze gracz ma zagwarantowane bezpieczeństwo sprzedaży i zakupu, w innych przypadkach administracja nie ponosi odpowiedzialności za przebieg transakcji.

5. Przestrzegamy graczy przed podawaniem haseł do postaci. Administracja nie odpowiada za kradzieże, a także inne negatywne skutki wynikające z udostępnienia hasła do postaci innej osobie. Prosimy graczy o niepodawanie haseł nikomu, nawet administratorom i moderatorom.

6. Gracz powinien przynajmniej raz w ciągu 90 dni zalogować się do gry. Gdy postać nie zostanie zalogowana do gry w ciągu 90 dni, zostanie automatycznie skasowana.

4. Moderatorzy i administratorzy gry

1. Administratorzy zarządzają grą są odpowiedzialni za jej stronę techniczną, rozwój, organizacje eventów, rozwiązywanie problemów graczy, promocje i reklamę. Zaliczają się do nich administratorzy główni gry oraz zastępcy administratora.

2. Moderatorzy pilnują porządku w grze i rozwiązują problemy graczy. Są oni wybierani przez administracje głównie w naborach przeprowadzanych na forum.

3. Moderatorzy/administratorzy mają dostęp do panelu, który umożliwia banowanie graczy. Gracze zostają zbanowani jeśli popełnią czyn określony w regulaminie jako niedozwolony (podpunkt 3.2). Moderatorzy/administratorzy mają obowiązek posłużyć się Księgą Kar (podpunkt 3.1) przy określaniu długości kary.

4. Gracz może skontaktować się z administracją (podpunkt 1.10), jeśli uważa, że bana otrzymał niesłusznie. Administratorzy odbanowują gracza/skracają karę jedynie w przypadku, gdy moderator/admin nałożył go niezgodnie z Księgą Kar (podpunkt 3.1).

5. Administratorzy gry nie udzielają żadnych informacji na temat parametrów potworów, statystyk przedmiotów, wypadania przedmiotów z potworów oraz statystyk innych postaci graczom.

6. Moderator powinien zachowywać się kulturalnie, pomagać graczom w rozwiązywaniu problemów być aktywny w grze, musi zachować bezstronność i stosować ksiegę kar podczas karania graczy, a także grać sprawiedliwie. W innych przypadkach administracja może zadecydować o odebraniu moderatorowi funkcji.

7. Zabronione jest podszywanie się pod administratora/moderatora gry.

8. Oszukiwanie moderatora/administratora lub celowe wprowadzanie go w błąd jest niedozwolone.

9. Do administracji/moderatorów można pisać o sprawach związanych z problemami w grze, pytaniami na jej temat, a także wszelkimi innymi dotyczącymi gry i forum. Mają oni obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby rozwiązać problemy i udzielić graczom rzetelnej odpowiedzi.

Główni administratorzy gry: Seyin, Asav, Kleon. Pierwsi twórcy gry: Kleiv, Dend, Bursztynowa.